เรื่อง: การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ I-FEST²


โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี


นายนราวิชญ์ เก้าแสง ม.5/1นายธีรภัทร์ มะลิวัลย์ ม.5/1
นายศุภวิชญ์ ณ ถลาง ม.5/1
ทีมจากประเทศไทย โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
รางวัล Gold medal award และรางวัล Top 10 Special award

ครูที่ปรึกษา : ครูวีรภัทร์ โปณะทอง

รับคัดเลือกจากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมแข่งขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ
งาน The International Festival of Engineering Science and Technology in Tunisia (I-FEST²)
ณ ประเทศตูนิเซีย ระหว่างวันที่ 16-25 มีนาคม 2566


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 22/03/2023 12:20:37
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School