เรื่อง: ประกาศเลื่อนสถานภาพจากบัญชีรายชื่อสำรองเป็นตัวจริง SMTE (ครั้งที่ 2)


ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย


เรื่อง ประกาศผลนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ที่เลื่อนสถานภาพจากบัญชีรายชื่อสำรองเป็นตัวจริง เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โควตาประเภทห้องเรียนพิเศษ (SMTE) ปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 2)


ประกาศและรายชื่อ

1. ยืนยันสิทธิ์ รายงานตัวนักเรียน ในวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแนะแนว
(แต่งกายชุดนักเรียน พร้อมนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวนักเรียนมาด้วย)
2. มอบตัวนักเรียน ณ ห้องกิจการนักเรียน ในวันพุธที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น
หากไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง ถือว่าสละสิทธิ์


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 26/03/2023 14:54:32
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School