เรื่อง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา


ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย


เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อหนังสือเรียนแบบเรียน โครงการเรียนฟรี ๑๕ ปี
ปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศและรายละเอียด


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 28/03/2023 16:48:27
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School