เรื่อง: ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย


เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ประเภทห้องเรียนปกติ

ในเขตพื้นที่บริการ นักเรียนปกติ เงื่อนไขพิเศษ


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 28/03/2023 17:39:37
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School