เรื่อง: ประกาศนักเรียนที่เลื่อนสถานภาพจากบัญชีรายชื่อสำรองเป็นตัวจริง ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษ ครั้งที่ 2 และ 3

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง ประกาศนักเรียนที่เลื่อนสถานภาพจากบัญชีรายชื่อสำรองเป็นตัวจริง
ประเภทโครงการห้องเรียนพิเศษ ครั้งที่ 2 และ 3


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Thu/Mar/2022 16:25:14
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School