เรื่อง: รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ด้วยโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานวิทยาศาสตร์ 
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จังหวัดภูเก็ต
ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน – 23 กันยายน 2559 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียด


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Fri/Sep/2016 16:29:37
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School