เรื่อง: การประกวดวงดนตรี โครงการท้าฝัน เยาวชนคนดนตรี


โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี


วงดนตรี Chada Band

นายธนยศ เจี่ยสกุล
                        รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

            รางวัลมือกีต้าร์ยอดเยี่ยม


เด็กชายภัทรจาริน เริงสมุทร

เด็กชายพงศ์ณัทกัญจน์ สมบัติมาก
             รางวัลมือกลองยอดเยี่ยม

            รางวัลมือคีย์บอร์ดยอดเยี่ยม


การประกวดวงดนตรี “โครงการท้าฝัน เยาวชนคนดนตรี” ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566
รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี จัดโดยเทศบาลตำบลวิชิต ระหว่างวันที่ 3-4 เมษายน 2566


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 05/04/2023 14:02:19
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School