เรื่อง: การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ระดับชาติ ชิงถ้วยพระราชทาน


โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี
นายชวิศ สิทธิกรกุล ม.4/2นางสาวกษบุษ สันติศานติ์ ม.4/2
นางสาวสรัสวันต์ ปจันทบุตร ม.4/2นายศุภวิชญ์ ณ ถลาง ม.5/1
5.นายชินดนัย ณ ตะกั่วทุ่ง ม.6/1
รางวัลระดับเหรียญทอง
(ลำดับที่ 11 จาก 32 ทีม ที่ผ่านเข้ารอบการแข่งขันระดับชาติ และจากรอบคัดเลือกแต่ละภูมิภาค 242 โรงเรียน)
ครูผู้ควบคุมทีม : นายวีรภัทร์ โปณะทอง


การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ระหว่างวันที่ 3-5 เมษายน 2566


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 06/04/2023 15:36:21
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School