เรื่อง: การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 20


โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี
นายธีรภัทร์ มะลิวัลย์
รางวัลเหรียญทองแดง

การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 20
ระหว่างวันที่ 3-7 เมษายน 2566


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 07/04/2023 14:58:56
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School