เรื่อง: กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 38 นครสวรรค์เกมส์


โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี
เด็กชายพัชรดนัย สุขสมบูรณ์
รางวัล 1 เหรียญทองแดง ประเภท Game of Skate

การแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 38 นครสวรรค์เกมส์
กีฬาเอ็กซ์ตรีม
ณ จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม – 3 เมษายน พ.ศ. 2566


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 12/04/2023 14:20:44
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School