เรื่อง: โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565


โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี
ด.ช.ศุภภเศรษฐ์ วศินวสุกุล ม.2/1 นางสาวติชิลา ศุภพฤกษ์ ม.4/1

ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐาน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

สาขาคอมพิวเตอร์

ณ ศูนย์อบรมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 26/04/2023 12:30:56
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School