เรื่อง: รางวัลการเเข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2566


โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี


ที่ได้รับรางวัลการเเข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2566
รอบสอง ระดับประเทศ
วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 02/05/2023 11:21:20
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School