เรื่อง: รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว


ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย


เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง พนักงานขับรถ จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง นักการภารโรง จำนวน 3 อัตรา

ประกาศรายชื่อและรายละเอียด

ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับคัดเลือกให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองตามแบบใบสมัครที่กำหนด
ณ สานักงานกลุ่มบริหาร งานบุคคล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 323
ตั้งแต่วันที่ 11-18 พฤษภาคม 2566 ในวัน และเวลาราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566
ทางเว็บไซต์ http://www.pkw.ac.th


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 10/05/2023 14:59:04
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School