เรื่อง: ระบบชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566


แจ้งการชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

การชำระเงินบำรุงการศึกษาผ่านระบบออนไลน์


เข้าระบบ SchoolBilling ที่เมนู "ข่าวลูกฟ้า-ขาว" ด้านซ้ายมือ
เลือก "ชำระเงินบำรุงการศึกษา" หรือคลิก

SchoolBilling
คู่มือการการใช้งาน
รายละเอียด

--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 12/05/2023 08:33:52
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School