เรื่อง: มอบทุนการศึกษาให้นักเรียน


 ...โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ขอขอบพระคุณ... 
ศิษย์เก่า ศ.ภ.ว. 2510
มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่เรียนดี และมีความประพฤติดี
โดย ดร.วัชรศักดิ์ สงค์ปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
เป็นผู้รับมอบไว้และจะทำการมอบให้กับนักเรียนในครั้งต่อไป


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 16/05/2023 14:32:09
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School