เรื่อง: การแข่งขันประกวดเยาวชนต้นแบบ เก่งและดี To Be Number One IDOL 13


โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี
นายกฤตภาส สัตยาชัย ม.6/5
รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 6 (ได้เป็น 16 คนสุดท้าย To be Number IDOL 13)
รับโล่รางวัลจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

การแข่งขันประกวดเยาวชนต้นแบบ เก่งและดี
ตัวแทนภาคใต้ (ตัวแทนจังหวัดภูเก็ต)


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 17/05/2023 11:20:59
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School