เรื่อง: การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 คัดภาค 4 (ภูเก็ตเกมส์)


โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดีด.ช.ณัฐพล ชาญเจริญศิลป์ ม.2/6
รองชนะเลิศอันดับ 1 เจี้ยนซู่ (กระบี่)ด.ช.ธนัยนันท์ รักนะ ม.2/5
ชนะเลิศ กุ้นซู่ (พลอง)
รองชนะเลิศอันดับ 1 เตาซู่ (ดาบ)ด.ช.ภคินทร์ มุทิตากุล ม.2/5
รองชนะเลิศอันดับ 1 หนานกุ้น
(พลองใต้)ด.ช.เพชร หัตถกรรม ม.2/12
รองชนะเลิศอันดับ 1 เชียงซู่ (ทวน)
ด.ช.วรพัทธ์ วงศ์ศิริ ม.2/15
ชนะเลิศ เตาซู่ (ดาบ)
กงฟูซ่านอิสระ(พัดกังฟู)


การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 คัดภาค 4 (ภูเก็ตเกมส์)
ประเภทกีฬาวูซูยุทธลีลา
ระหว่างวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2566


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 26/05/2023 01:00:06
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School