เรื่อง: ขั้นตอนการสมัครชุมนุม ประจำปีการศึกษา 2566

กิจกรรมชุมนุม ประจำปีการศึกษา 2566 

มีขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษาขั้นตอนตามคู่มือด้านล่าง
2. เข้าสู่ระบบได้ที่เว็บไซต์ mis2.pkw.ac.th/act หรือ ที่เมนูด้านขวา กิจกรรมชุมนุม
3. เข้าเยี่ยมชมกิจกรรมชุมนุมวันศุกร์ที่ 26 พ.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. - 27 พ.ค. 66 เวลา 14.00 น.
4. เปิดระบบให้สมัครวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2566 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

เข้าระบบกิจกรรมชุมนุม

** นักเรียนคนไหนมีปัญหาเข้าระบบไม่ได้ให้ติดต่อครูที่ปรึกษา **


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 26/05/2023 20:45:41
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School