เรื่อง: รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน)

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

เรื่อง  รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท ตั้งแต่ 19-29 กันยายน 2559
ในวัน เวลาราชการ โดยมีรายละเอียดการดังต่อไปนี้

รายละเอียด


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Mon/Sep/2016 11:48:46
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School