เรื่อง: การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 คัดภาค 4 (ภูเก็ตเกมส์)


โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี


นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าแข่งกีฬาแห่งชาติ ระดับประเทศ
กาญจนบุรีเกมส์ ประเภทกีฬาแบดมินตันนายธัชทร พิทยาณิชกุล ม.5/2 นายภูมิ มหาลาภบุตร ม.6/10
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ2 ประเภทบุคคลชายคู่

การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 คัดภาค 4 (ภูเก็ตเกมส์)
ประเภทกีฬาแบดมินตัน
ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2566


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 31/05/2023 22:34:44
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School