เรื่อง: ผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ โครงการเอเอฟเอสระยะ 1 ปี รุ่น 63


ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ โครงการเอเอฟเอสระยะ 1 ปี รุ่น 63 (พ.ศ. 2567-2568)
สนามสอบ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ห้องสอบที่ 1 ห้อง 126 อาคาร 1 ชั้น 2 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ประกาศและรายละเอียด


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 09/06/2023 19:39:59
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School