เรื่อง: การแข่งขันวิ่งมาราธอนซูเปอร์สปอร์ต ลากูน่า ภูเก็ต ครั้งที่ 17


โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี
นายธนดล วิศรุตศิลป์ ม.6/14
รางวัลอันดับที่ 3 ระยะ 5 km.(ชาย)
เวลา 00:17:13

การแข่งขันวิ่งมาราธอนซูเปอร์สปอร์ต ลากูน่า ภูเก็ต ครั้งที่ 17
Laguna Phuket Marathon 2023 วันที่ 10-11 มิถุนายน 2566
ณ ลากูน่า โกรฟ, ลากูน่า ภูเก็ต


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 13/06/2023 18:36:23
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School