เรื่อง: สานฝัน เยาวชนจิตอาสา สู่ศิลปิน 2566


โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี
นายกนกศักดิ์ พัชนี ม.5/12
รับคัดเลือกเป็นตัวแทนมิราเคิล มิวสิค จังหวัดภูเก็ต

การแข่งขันโครงการ "สานฝัน เยาวชนจิตอาสา สู่ศิลปิน" 2566
ในระดับประเทศกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒธรรม


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 22/06/2023 20:59:57
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School