เรื่อง: รายการกีฬานักเรียนระหว่างโรงเรียน ประจำปี 2566


โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดีนางสาวปริชาต โกลาน ม.5/4
รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ
ประเภทเซเบอร์บุคคลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี


นางสาวพีรดา ลิ่มสกุล ม.5/12
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ประเภทเซเบอร์บุคคลหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
 


นายอภิรักษ์ ทดแทน ม.5/8
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ประเภทเซเบอร์บุคคลชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี


การแข่งขันกีฬาฟันดาบ
รายการกีฬานักเรียนระหว่างโรงเรียน ประจำปี 2566 ระดับประเทศ


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 27/06/2023 17:12:03
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School