เรื่อง: การแข่งขันรายการกีฬาคาราเต้-โด ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย


โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี
นายกฤษฎ์ สันติพิทักษ์ ม.6/2
รางวัลเหรียญเงิน ประเภทต่อสู้บุคคลชาย รุ่นU21 น้ำหนักไม่เกิน 67 กิโลกรัม
รางวัลเหรียญทองแดง ประเภทท่ารำบุคคลชาย รุ่นU21

การแข่งขันรายการกีฬาคาราเต้-โด ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 54 ประจำปี 2566 (54th All Thailand Karate-Do Championship 2023)
ระหว่างวันที่ 24 – 25 มิถุนายน 2566 ณ อาคารนันทนาการ มหาวิทยาลัยรังสิต


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 27/06/2023 23:00:24
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School