เรื่อง: การแข่งขันเทเบิลเทนนิส ชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดภูเก็ต


โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี


ด.ช.นพภัสสร ศรัณย์บัณฑิต ม.2/7 เหรียญทอง ด.ช.เมธัส เจริญศรี ม.2/9 เหรียญทองแดง
ด.ช.เดวิด วิลเลี่ยม แอสซูลี ม.2/6 เหรียญทองแดง
รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปีชาย

นางสาวปริตา ลิ้มรักษ์ ม.4/9 เหรียญทอง
รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปีหญิง

นายณภัทร เหลืองนุ้ย ม.4/12 เหรียญเงิน นายณัฐฐากร หนุมาศ ม.3/8 เหรียญทองแดง
รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปีชาย

นางสาวสราญวดี เทพรักษ์ ม.6/3 เหรียญเงิน
รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีหญิง

นายกฤติน แสงไกร ม.6/12 เหรียญเงิน นายปองพล พัฒนพรพิริยะ ม.5/7 เหรียทองแดง
รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย

การแข่งขันเทเบิลเทนนิส
รายการชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2566


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 29/06/2023 22:36:55
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School