เรื่อง: กีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2566


โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี
เด็กชายพัชรดนัย สุขสมบูรณ์ ม. 3/12
1 เหรียญทอง รายการ Skate park. รุ่น open
1 เหรียญเงิน รายการ Game of skate รุ่น open

การแข่งขันกีฬาเอ๊กช์ตรีม
รายการกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2566


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 30/06/2023 23:47:31
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School