เรื่อง: ร่วมโหวต ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 21 พ.ศ.2567

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอเชิญชวน
คุณครู นักเรียน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
ร่วมโหวต"ครูดีในดวงใจ"ครั้งที่ 21 พ.ศ 2567
เพื่อคัดเลือกข้าราชการครูสายงานการสอนผู้เป็นที่ศรัทธายกย่องยอมรับ
ของนักเรียนเพื่อนครูและสังคมว่าเป็นแบบอย่างของผู้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู
และได้ทุ่มเทเสียสละเพื่อช่วยเหลือดูแลนักเรียนอย่างต่อเนื่องจนเกิดผลงานที่ประจักษ์
ปิดรับการโหวตในวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2566 เวลา 16.30 น.

ผู้ปกครอง || ศิษย์เก่า || คณะกรรมการฯ คุณครูและนักเรียน


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 21/07/2023 14:18:13
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School