เรื่อง: การประกวดศิลปกรรม ภูเก็ตเมืองศิลปะแห่งการสร้างสรรค์


โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี
การประกวดศิลปกรรม ภูเก็ตเมืองศิลปะแห่งการสร้างสรรค์ Phuket world arts creative city
จัดโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และสมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติ แห่งประเทศไทย
วันที่ 12 สิงหาคม 2566 ณ ศาลาประชาคม จังหวัดภูเก็ต


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 16/08/2023 12:35:11
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School