เรื่อง: การแข่งขันการตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ รอบชิงชนะเลิศ


โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี
ผลการแข่งขันการตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ รอบชิงชนะเลิศ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
เนื่องในกิจกรรม สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 17/08/2023 14:16:17
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School