เรื่อง: มหกรรมเกมกีฬาเพื่อการศึกษา ระดับประเทศ


โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี
สรุปผลการแข่งขัน มหกรรมเกมกีฬาเพื่อการศึกษา ระดับประเทศ
TRANG VTEA BOARD GAMES 2023
ชิงถ้วยเกียรติยศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
วันที่ 26 สิงหาคม 2566 ณ โรงเรียนกันตังพิทยากร อําเภอกันตัง จังหวัดตรัง


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 29/08/2023 18:09:38
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School