เรื่อง: การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับประเทศ


โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี


เด็กหญิงฐิติธรณ์ สุวรรณรัฐภูมิเด็กหญิงหฤทชนัน พลรบ
เด็กหญิงดวงกนก วงศ์พิกุล
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 รับโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท

การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (science shows) ระดับประเทศ
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพมหานคร

ครูผู้ควบคุม
นางสาวจันธิรัตน์ หมานจิตรนายอาชิ ตาซา


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 30/08/2023 16:11:31
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School