เรื่อง: ผลการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา และประชาชน จังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2566


โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี
การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา และประชาชน จังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2566
การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ
ระหว่างวันที่ 26 - 27 สิงหาคม 2566


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 31/08/2023 16:31:25
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School