เรื่อง: การประกวด บทเพลงเพื่อชาติและราชบัลลังก์ ปีที่ 2


โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี


วง Chada Band โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับประเทศ รับโล่เกียรติบัตรและเงินรางวัล

การประกวด"บทเพลงเพื่อชาติและราชบัลลังก์" ปีที่ 2
จัดโดย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)
ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 5 วันที่ 30 สิงหาคม 2566


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 31/08/2023 21:17:42
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School