เรื่อง: การแข่งขัน 2023 Asian Grand Prix GLOBAL REGIONAL COMPETITION


โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี
เด็กหญิงพัฒธาวินท์ พัฒทอง ม.2/14
รางวัล “Encouragement Award” เข้าร่วมการแข่งขันประเภท
•Classical ballet รุ่น Junior A•Contemporary รุ่น Junior A

การแข่งขัน 2023 Asian Grand Prix GLOBAL REGIONAL COMPETITION
รอบ ” แข่งขันตัวแทนประเทศไทย ” ด้วยมาตรฐานการตัดสินระดับสากล
ที่มีกรรมการจากคณะบัลเลต์ชื่อดังต่างๆ


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 01/09/2023 16:03:25
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School