เรื่อง: ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานราชการ

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานราชการ
ตำแหน่ง พนักงานวิทยาศาสตร์

รายละเอียด


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Mon/Oct/2016 10:32:20
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School