เรื่อง: การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา และประชาชนจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2566


โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี
สรุปผลการแข่งขันบาสเกตบอล
นักกีฬาแข่งขันบาสเกตบอล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
ได้รับ 4 ถ้วยรางวัล

การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา และประชาชนจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2566
ณ สนามโรงยิม อาคาร 1 สะพานหิน ระหว่างวันที่ 19-31 สิงหาคม 2566


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 04/09/2023 17:11:18
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School