เรื่อง: การสอบปลาย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566


ตารางสอบ และเลขที่นั่งสอบ การสอบปลาย
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ระดับชั้น ม.1 - 3 ระดับชั้น ม.4 - 6

แก้ไขเลขที่นั่งสอบ

 


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 12/09/2023 19:21:04
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School