เรื่อง: การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา และประชาชน จังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2566


โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี
นายวชิรวิทย์ สิงหการ ม.4/9
รางวัลชนะเลิศ

นายณฐศร บุญเกิด ม.6/2นายณภัทร ทองขาว ม.5/7
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2


การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา และประชาชน จังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2566
ประเภทกีฬาเทนนิส รุ่น 18 ปี
ณ สนามกีฬาเทนนิส อบจ.ภูเก็ต วันที่ 8 - 10 กันยายน 2566


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 13/09/2023 20:26:41
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School