เรื่อง: แจ้งหยุดการเรียนการสอนภายใน


ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย


เรื่อง แจ้งหยุดการเรียนการสอนภายใน

หยุดการเรียนการสอนเป็นการภายในเป็นเวลา 2 วันคือ ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2566ประกาศและรายละเอียด


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 14/09/2023 20:33:39
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School