เรื่อง: รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน จำนวน 1 อัตรา 

รายละเอียด


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Mon/Oct/2016 10:33:05
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School