เรื่อง: Phupha tawan Swimming championship ครั้งที่ 1


โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี


นายธนัท เรืองศรี ม.5/4

นายธนธัส แข่งขัน ม.4/14

ด.ช.ปณพล เกื้อกิ้ม ม.3/6
13 เหรียญทอง
1 เหรียญทองแดง
และถ้วยรางวัลชนะเลิศรุ่นทั่วไปชาย
4 เหรียญทอง
2 เหรียญเงิน
3 เหรียญทองแดง
ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1
รุ่น 15 ปี ชาย
1 เหรียญทอง
1 เหรียญเงิน
ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศลำดับ ที่ 6
รุ่น 14 ปี ชาย

ด.ช.กฤษตฤณ เกื้อกิ้ม ม.1/5

ด.ช.พัทธดลย์ สองเมือง ม.1/5

ด.ญ.เจมี่ แอน เธอะเซร่า ม.1/2

2 เหรียญทอง
1 เหรียญเงิน
1 เหรียญทองแดง
ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศลำดับ ที่ 8
รุ่น 13 ปี ชาย

2 เหรียญทอง
2 เหรียญเงิน
ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 6
รุ่น 13 ปี ชาย

2 เหรียญทอง
1 เหรียญเงิน
1 เหรียญทองแดง
ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 6การแข่งขัน Phupha tawan Swimming championship ครั้งที่ 1
ระหว่างวันที่ 9 - 10 กันยายน 2561 จังหวัดภูเก็ต


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 19/09/2023 15:47:47
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School