เรื่อง: รางวัลครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 21


โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี
ว่าที่ร้อยตรีชนะภัย ชลธาร

" รางวัลครูดีในดวงใจ " ระดับดีเด่น
ครั้งที่ 21 ประจำปี พ.ศ.2567
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 20/09/2023 17:04:51
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School