เรื่อง: การแข่งขัน โครงการ International Friends for Peace 2023


โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี
นางสาวแพรวา มธุรส ม.3/2 (ทีม Back to the past)
รับรางวัล Innovative Solution Award พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท

เด็กหญิงชัญญา วิทยปิยานนท์ ม.3/5 (ทีม Five Contrasting Pieces)
รับรางวัล Insightful Analysis Award พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท

การแข่งขัน “โครงการ International Friends for Peace 2023"
การแข่งขันและนำเสนอต่อสาธารณชน ในวัน International Peace Day
วันที่ 21 กันยายน 2566 ณ อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10)


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 25/09/2023 18:39:52
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School