เรื่อง: เด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2567


โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยขอแสดงความชื่นชม ยินดี
นางสาวปัณฑารีย์ บุญสนิท ม.5/13

รับรางวัล “เด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2567” จังหวัดภูเก็ต
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: 29/09/2023 17:56:53
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School