เรื่อง: เตรียมความพร้อมเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย ร่วมกับ โรงเรียนสตรีภูเก็ต โรงเรียนเมืองถลาง และเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
จัดโครงการสานฝันสู่มหาวิทยาลัย ในวันที่ 24-29 กันยายน , 4-5 ตุลาคม 2559
เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
เข้าร่วมกิจกรรม 700 คน ใน 11กิจกรรม คือ วิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาฝรั่งเศส สังคมศึกษา เคมี ฟิสิกส์ ความถนัดวิชาชีพครู และ Gat เชื่อมโยงภาพกิจกรรม


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Mon/Oct/2016 10:22:30
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School