เรื่อง: ประกาศปิดภายใน

วันที่ 31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2559 ประกาศปิดภายใน เนื่องจากโรงเรียนเป็นสนามสอบ GAT - PAT 

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ประกาศปิดภายใน เนื่องจากเป็นสนามแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Sun/Oct/2016 16:07:22
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School