เรื่อง: Pre - test PKW

ขั้นตอนการสมัคร และสมัครทดสอบเตรียมความพร้อม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย Pre - test PKW

หมายเหตุ : เนื่องจากการใช้ Google Chrome ในการสมัคร (บางเครื่องไม่ได้ตั้งค่าภาษาไทย)

แนะนำให้ใช้ Internet Explorer (IE) ในการสมัครและปริ้นแบบฟอร์มชำระเงิน
ถ้าสมัครแล้วให้เปิดด้วย IE และกรอกเลขที่บัตรประชาชน คลิกค้นหา และปริ้นใหม่


ขั้นตอนการสมัคร
สมัครทดสอบ


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Tue/Nov/2016 10:33:45
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School