เรื่อง: รับสมัครพนักงานขับรถ

ประกาศโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง พนักงานขับรถ จำนวน 1 อัตรา
ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
ตามแบบใบสมัครกำหนด ณ สำนักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย อาคาร 1 ชั้น 2
ตั้งแต่วันที่ 2 - 23 ธันวาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียด


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Wed/Dec/2016 15:24:08
งานศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Innovative and Technology for Learning Center
© Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School