เรื่อง: รายชื่อนักเรียนเข้าสอบ Pre - test PKW

รายชื่อนักเรียนเข้าสอบ Pre - test PKW ปีการศึกษา 2560
สำหรับนักเรียนที่เข้าสอบ ให้เตรียมอุกรณ์ดังต่อไปนี้
1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวนักเรียน
2. บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ
3. ดินสอดำ 2B และยางลบ
4. ปากกาลูกลื่น

ไม่อนุญาตให้นักเรียนนำอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด เครื่องคิดเลข ไม้บรรทัดที่มีสูตร เข้าห้องสอบ

รายชื่อผู้เข้าสอบ


--------------------------------------------------
โพสต์เมื่อ: Thu/Dec/2016 13:39:56
   
 
 
 
งานศูนย์คอมพิวเตอร์ พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา © Computer Dept. All rights reserved 2020 Phuketwittayalai School